Søg efter et produkt

tb_forsikringer.jpg

Carepack

teleboxen_star_icon

Brugervenlig erhvervstelefoni

ikon rådgivning.PNG

Personlig support og service

teleboxen_scale_icon

Skalerbar og fremtidssikret løsning

dag-til-dag.png

Dag til dag levering

teleboxen_bag_icon

Fysisk butik

award.png

Eksisteret siden 2006

Undgå uforudsete omkostninger og besvær med dine slutbrugeres mobiler

Med en Carepack forsikring sikrer du, at omkostningerne ikke løber løbsk. Skulle uheldet være ude, sørger vi for hurtig og ubesværet fejlafhjælpning.

Hvad dækker en Carepack?

Standarddækning:

  • Løbetider: 24 eller 36 måneder
  • Dækning for uheld som f.eks. skærmbrud og væske m.m.
  • Kr. 0,- i selvrisiko
  • Hente/bringeservice
  • Garantihåndtering/Garantiforlængelse

Der kan tegnes Carepack på både nuværende og nyt udstyr og alle typer udstyr. 

Vi tilbyder også finansiering på mobiler og Carepack med mulighed for tilbagekøb af alle enheder.

Nedenfor vises priseksempler på vores mest solgte enheder med Carepack.

 

Vilkår for CarePack-forsikring for erhverv ved Teleboxen

Særlige forsikringsbetingelser til mobility – i supplement til jeres bestående betingelser

1. Hvem forsikringen dækker

Forsikringen omfatter følgende personer:
Udlejer/leasinggiver af angivet mobility-udstyr.
Den virksomhed, der anskaffer mobility-udstyr til sine fastansatte medarbejdere.
Virksomhedens brug gennem købs-, leje- eller leasingaftale, uanset om de ansatte betaler en månedlig ydelse herfor eller ej.
Samtlige medarbejdere under samme mobility-aftale.
Forsikringen er kun gyldig for medarbejdere, der er bosat i Norden.

2. Hvad forsikringen dækker

Forsikringen dækker mobility-udstyr, som virksomheden anskaffer gennem købe-, leje- eller leasingkontrakt, ved registrering med serienummer hos Teleboxen, samt ved rettidig betaling af forsikringen forud for perioden.
Dækningen inkluderer fysiske skader af mobility-udstyr, der er angivet i købs-, leje- eller leasingaftalen, ved pludselige, uforudsete og udefra kommende hændelser.

3. Hvornår forsikringen dækker

Forsikringen er gældende fra dagen hvor Teleboxen har faktureret forsikringen med imei nummer og produktspecifikation og er gældende i den aftalte periode.

4. Hvor forsikringen dækker

Forsikringen dækker mobility-udstyr i Norden.
Forsikringen dækker skader, som er opstået i medarbejderens privatbolig eller fritidsbolig.
Forsikringen dækker skader, på andre lokationer med særlig henvisning til punkt 6 og 7.

5. Betaling af præmie

Præmien skal betales forud og skal omfatte samtlige medarbejdere, som indgår i en levering, under samme aftale.

6. Generelle undtagelser

Forsikringen erstatter ikke:
Tyveri af enhver art.
Skader, hvor det konkrete hændelsesforløb eller årsag til skade ikke kendes. Alle former for bortkomst.
Alle sager, hvor der ikke udfyldes skadesanmeldelse, hvori der underskrives på det faktuelle handlingsforløb på tro og love.
Skader, der er forårsaget af brand eller indbrud, og som den ansatte kan opnå erstatning for via indbo-, villa- eller fritidshusforsikring.

7. Specielle undtagelser

For forsikringen gælder følgende specielle undtagelser.
Erstatning ydes ikke for:
Skader, som er dækket af leverandørgaranti eller andre garantier, eller som er forårsaget af fejl og mangler i fremstilling eller materialer.
Skader forårsaget af eller opstået som følge af slitage, korrosion, aldersbetingede forandringer, manglende vedligeholdelse, afdækning eller belægninger. Ej heller skader der skyldes at udstyret er blevet overbelastet, eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion.
Skader eller tab, som måtte opstå, fordi den person der bruger den forsikrede genstand, ikke har været rimeligt påpasselig med den forsikrede genstand, eller skader forårsaget af forkert brug af software, der er installeret forud eller efterfølgende.
Udstyr må ikke opbevares i køretøjer natten over og skal opbevares i aflåst handskerum eller i bagagerum, så det ikke er synligt udefra når køretøjet forlades.
Udstyr under transport udenfor hjemmet må aldrig efterlades uden opsyn.
Udstyr må ikke efterlades uden opsyn i lokaler uden for virksomhedens lokation eller medarbejderens egen bopæl - efterlades udstyret i lokaler, der er tilgængelige for andre end medarbejderen selv, skal udstyret under fravær opbevares i aflåst skab eller lignende uden adgang for andre end medarbejderen selv.
Udstyr der opbevares på hotelværelser, må ikke efterlades frit fremme, og hotelværelset skal være aflåst, når dette forlades.
Omkostninger ved løbende vedligeholdelse, justering, eftersyn, modificering, service, forbrugsmaterialer eller skader forårsaget af fejlagtig installation eller reparation.
Skader som opstår under montering/afmontering samt transportomkostninger til og fra service eller transportskader, hvis transporten ikke er udført hensigtsmæssigt, ej heller skader under ekspedition til transport, f.eks. genstande der indskrives som rejsegods.
Svindel eller lignende økonomisk kriminalitet eller tillidsbrud over for virksomheden samt ulovligheder.
Tilbehør og software, som ikke er omfattet af eller beskrevet i købs-, leje- eller leasingkontrakten, herunder også evt. tabt arbejdsfortjeneste, værdi af eget arbejde, billeder, film, og øvrig lagret data.
Skader forårsaget af virus.
Skader, der måtte opstå, hvis genstanden overlades til en anden person. Med anden person menes personer der ikke er omfattet af husstanden eller ansat i samme virksomhed.
Skader, som direkte eller indirekte forårsages af eller opstår i forbindelse med krig, krigslignende hændelser, borgerkrig, militære øvelser, terrorisme, uroligheder, naturkatastrofer, nukleare aktiviteter, myndighedskrav, beslaglæggelse, strejke, lockout, blokader eller lignende hændelser.

8. Sikkerhedsforskrifter

Medarbejderen skal selv for så vidt muligt forebygge skader, og de anvisninger og bestemmelser, der følger med udstyret fra producenter, leverandører og installatører, der vedrører brug og håndtering af udstyret, skal følges.
Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, kan erstatning blive reduceret eller helt udeblive.

9. Erstatning

Beskadigede genstande erstattes med reparation eller ved levering af tilsvarende genstand.
Hvis der ikke findes tilsvarende genstande, erstattes med den genstand, der kommer nærmest en tilsvarende.
Teleboxen er til enhver tid berettiget til at erstatte beskadiget udstyr med nærmeste tilsvarende udstyr.
”Tilsvarende” refererer til alder, tilstand og ydeevne. Skadelidte vil altid modtage erstatning på en sådan måde, at værdien af erstatningen svarer til den værdi, der er gået tabt gennem beskadigelse
af udstyret.

10. Skadeanmeldelse

Skader skal anmeldes til;

Teleboxen A/S
Havnen 35
7700 Thisted
Tlf. +45 96 19 82 00
E-mail: info@teleboxen.dk

Snarest muligt fra datoen for skadens opståen.

For sen anmeldelse medfører tab af retten til erstatning.
Hvis ikke Teleboxen har modtaget fuldstændig dokumentation inden for 2 måneder fra datoen for skadeanmeldelsen, vil sagen blive henlagt.
Erstattet udstyr tilhører Teleboxen.

iPhone Model

Carepack 24 Mdr.

Apple iPhone SE 2020 64GB 1148,-
Apple iPhone SE 2020 128GB 1184,-
Apple iPhone 11 64GB 1268,-
Apple iPhone 11 128GB 1304,-
Apple iPhone 12 Mini 64GB 1304,-
Apple iPhone 12 Mini 128GB 1364,-
Apple iPhone 12 Mini 256GB 1448,-
Apple iPhone 12 64GB 1388,-
Apple iPhone 12 128GB 1436,-
Apple iPhone 12 256GB 1484,-
Apple iPhone 13 Mini 128GB 1364,-
Apple iPhone 13 Mini 256GB 1448,-
Apple iPhone 13 Mini 512GB 1604,-
Apple iPhone 13 128GB 1436,-
Apple iPhone 13 256GB 1520,-
Apple iPhone 13 512GB 1676,-
Apple iPhone 13 Pro 128GB 1616,-
Apple iPhone 13 Pro 256GB 1700,-
Apple iPhone 13 Pro 512GB 1856,-
Apple iPhone 13 Pro 1TB 2012,-
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 1676,-
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB 1760,-
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB 1928,-
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB 2012,-

Alle priser er + Moms